கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Monday, December 31, 2012

  பிளஸ் 2 மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகான பொதுத்தேர்வு தேதி அறிவிப்பு


  பிளஸ் 2 அட்டவணை :-

  மார்ச் 1 - மொழித்தாள் ஒன்று,

  மார்ச் 4 - மொழித்தாள் இரண்டு,

  மார்ச் 6 - ஆங்கிலம் முதல் தாள்,

  மார்ச் 7 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்,

  மார்ச் 11 - இயற்பியல், பொருளியல்

  மார்ச் 14 - கணிதம், விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல

  மார்ச் 15 - வணிகவியல், வீட்டு அறிவியல்

  மார்ச் 16 - வேதியியல், கணக்கியல்

  மார்ச் 21 - உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிக கணிதம்.
  பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை:-

  மார்ச் 27 - மொழித்தாள் ஒன்று

  மார்ச் 28 - மொழித்தாள் இரண்டு

  ஏப்ரல் 1 - ஆங்கிலம் முதல் தாள்

  ஏப்ரல் 2 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்

  ஏப்ரல் 5 - கணிதம்

  ஏப்ரல் 8 - அறிவியல்

  ஏப்ரல் 12 - சமூக அறிவியல்

  No comments:

  Post a Comment