கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Thursday, May 15, 2014

  முன்னுரிமைப்பட்டியல் தயாரிப்பது சார்ந்து அறிவிக்கப்பட்டமிக முக்கிய அடிப்படை செயல் முறைக்கடிதங்கள்:

  இச்செயல் முறைகளே பல சிக்கல்களுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அடிப்படை வழிகாட்டியாக அமைகிறது.
  1.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-ந.க.எண்-அ 5939/ஈடி1/2001,நாள்-15.11.2001,
  2.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-ந.க.எண்- 9683/டி1/2004.நாள்-03.05.2004 click here to download
  3.தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் செயல் முறைக்கடிதம்-ந.க.எண்- 36379/டி3/2008.நாள்-18.11.2008 click here to download

  No comments:

  Post a Comment