கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Thursday, March 19, 2015

  "PAY BAND & GRADE PAY" நிர்ணயம் செய்வது எப்படி?

  On what basis is the minimum Pay Band & Grade Pay created?
  Only in the 6th Pay commission, the new method of Running pay band and Grade Pay was introduced. Till the 5th pay commission, the Basic Pay was not divided, but in the 6th CPC, it was split in to Pay Band and Grade Pay.
  The Pay Band was calculated by putting together the 5th CPC Basic Pay, Dearness Pay and Dearness Allowance of 24% . (i.e. 1.86 Multiple  factor in 6 CPC)                   Recommendations of the VI CPC

  Grade pay taken from 40% Exiting maximum pre -revised  pay scale (Details of 6th CPC Report attached)
  In some cases, the amount of grade pay has been adjusted so as to maintain a clear differential between successive grades pay.(PB 3-PB4)
  Recommendations of the VI CPC grade pay


  Pay Band Calculation
  Basic pay *1.86
  Pay band(rounded of)
  Grade pay
  Calculation
  40% Exiting maximum pay scale

  Grade pay

  S4
  2750-70-3300-75-4400

  2750*1.86=5115
  PB1
  5200-20000
  4400*40/100=1760
  1800
  S5
  3050-75-3950-80-4590
  PB1
  5200-20000
  4590*40/100=1836
  1900
  S6
  3200-85-4900
  PB1
  5200-20000
  4900*40/100=1960
  2000
  S7
  4000-100-6000
  PB1
  5200-20000
  6000*40/100=2400
  2400
  S8
  4500-125-7000
  PB1
  5200-20000
  7000*40/100=2800
  2800
  S9
  5000-150-8000
  5000-8000,5500-9000 and Rs 6500-10500
  (pre revised pay scale of Rs of Merged)

  5000*1.86=9300
  PB2 (START)
  9300-34800
  (10500*40/100=4200

  4200
  S10
  5500-175-9000
  PB2
  9300-34800

  4200
  S11
  6500-200-6900
  PB2
  9300-34800

  4200
  S12
  6500-200-10500
  PB2
  9300-34800

  4200
  S13
  7450-250-11500
  PB2
  9300-34800
  11500*40/100=4600
  4600
  S14
  7500-250-12000
  PB2
  9300-34800
  12000*40/100=4800
  4800
  S15
  8000-275-13500
  PB2
  9300-34800
  13500*40/100=5400
  5400


  GROUB A
  8000-275-13500
  PB3
  15600-39100

  5400
  S16
  9000-

  15600-39100

  5400
  S17
  9000-275-9550

  15600-39100

  5400
  S18
  10325-325-10975

  15600-39100


  S19
  10000-325-15200-16500

  15600-39100
  16500*40/100=6600
  6600
  From the timetable given above, we can clearly understand how the Pay Band and Grade Pay are calculated. This calculation method generally applies for Pay Bands I and II. For Pay Bands III and IV it differs slightly. 

  No comments:

  Post a Comment