கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Tuesday, January 1, 2013

  2012 - 13ஆம் நிதியாண்டில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி?


  ஆண்டு வருமானத்தை பொறுத்து தனிப்பட்ட நபருக்கான வரி விதிப்பு 4 பிரிவுகளில் விதிக்கப்படுகிறது.
  முதல் பிரிவு (பொது-)வருமானம் ரூ.2 லட்சத்திற்குள் - வரி இல்லை.
  வருமானம் ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை - ரூ.2 லட்சம் வரை வரி இல்லை. அதற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 10 சதவீதம் வரி.

  ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை- ரூ.30 ஆயிரம்+ ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 20 சதவீதம் வரி.
  ரூ.10 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல்- ரூ.1,30,000+ ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 30 சதவீதம் வரி.
  2வது பிரிவு (60 வயதிற்கு உட்பட பெண்கள்)ரூ.2 லட்சத்திற்குள் - வரி இல்லை
  ரூ.2 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை - ரூ.2 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 10 சதவீதம் வரி.
  ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை - ரூ.30 ஆயிரம்+ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 20 சதவீதம் வரி.
  ரூ.10 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல்- ரூ.1,30,000+ ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 30 சதவீதம் வரி.
  3வது பிரிவு (60 முதல் 80 வயதிற்கு உட்பட்ட மூத்த குடிமக்கள்)ரூ.2,50,000 வரை - வரி இல்லை
  ரூ.2,50,000 முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை - ரூ.2,50,000 மேல் ஈட்டும் தொகையில் 10 சதவீதம் வரி.
  ரூ.5 லட்சம் முதல் ரூ.10 லட்சம் வரை - ரூ.25 ஆயிரம்+ ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 20 சதவீதம் வரி.
  ரூ.10 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் - ரூ.1,25,000+ ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 30 சதவீதம் வரி.
  4வது பிரிவு (80 வயதை கடந்த மிக மூத்த குடிமக்கள்)ரூ.5 லட்சம் வரை - வரி இல்லை
  ரூ.5 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் வரை - ரூ.5 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 20 சதவீதம் வரி.

  ரூ.10 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேல் - ரூ.1 லட்சம்+8 லட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டும் தொகையில் 30 சதவீதம் வரிமான வரி எவ்வளவு?

  No comments:

  Post a Comment