கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Tuesday, December 31, 2013

  ஒரு நபர் குழு திரு . ராஜீவ் ரஞ்சன் (I.A.S) .இ .ஆ .ப. .அவர்களால் டிப்ளமோ கல்வித்தகுதியை காரணம் காட்டி ஊதியம் 5200-20200+2800 -இருந்து 9300-34800+4200 மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பணியிடங்கள்

  1) Training Instruc 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200 
  2) Hostal Superintendent and Physical Training Officer 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  3) Laboratory Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  4) Laboratory Technician Grade-1 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  5) Laboratory Technician Grade-II 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  6) Dental Hygienist/Dental Mechanic 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200   7) Refractionist/opthalmic Assistant/Opticial / Optometrist 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  8) Leprosy physiotherapist Physio therapy Technician 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
  9) Pharmacists 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200 10) Health Inspector Grade-I 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  11) Food Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  12) Technician Grade-I 5200-20200+2800 -9300-34800+4200
  13 Audio-Visual Technician 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
  14) Librarian 5200-20200+2400 - 9300-34800+4200
  15) Orthotic Technician 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200 16) Pharmacist(Rural Develop) 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  17) Junior Foreman 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  18) Grading Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  19) Colour Processing Asst. 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  20) Boom Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  21) Junior Draughting Officer 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200 22) Technician Assistant 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  23) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  24) Draughtsman Grade 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  25) Pharmacist 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  26) Sanitary Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  27) Over Seer 5200-20200+1900 - 9300-34800+4200
  28) Pharmacist(Corporation) 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200
  29 Sanitory Inspector 5200-20200+2800 - 9300-34800+4200

  No comments:

  Post a Comment