கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

 • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
 • Monday, December 23, 2013

  TNPSC - DEPARTMENTAL TEST SYLLABUS / BOOKS / PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER

  CLICK HERE-DEPARTMENT TEST NEW SYLLABUS


  Constitution Of India
  Fundamendal Rules of Tamilnadu
  Tamil Nadu State and Subordinate Rules
  Travelling Allowance Rules-2005  (Annexure I)
  Tamil Nadu Budget Manual - Volume I (Pages 1-96 97-218)
  Tamil Nadu Pension Rules, 1978 (Pages 1-80,  81-150151-270271-340 )
  Tamil Nadu Treasury Code - Volume I (Pages 1-76,  77-150151-220221-296297-380381-423 )
  Tamil Nadu Treasury Code - Volume II (Pages 1-102,  103-300301-357 )
  Tamil Nadu Account Code- Volume I (Pages 1-88 89-152)
  Tamil Nadu Account Code- Volume II (Pages 1-86 87-175)
  Tamil Nadu Account Code- Volume III (Pages 1-88,  89-188189-288289-388389-511)
  Tamil Nadu Financial Code - Volume I (Pages 1-100,  101-190191-290291-400401-520521-641 )
  Tamil Nadu Financial Code - Volume II (Pages 1-180,  181-340341-490491-600 )

  Departmental Test- Previous Year Question Papers

  Month and Year of ExamDownload
  May 2011View
  December 2010View
  May 2010 View
  December 2009View

  No comments:

  Post a Comment