கல்வி சார்ந்த தகவல்கள் E-MAIL வாயிலாக பெற கீழே உள்ள கட்டத்தில் உங்கள் E-MAIL IDஐ பதிவு செய்து பின்பு உறுதி செய்யுங்கள்!

Follow my Email

  • கல்வித்துறை சார்ந்த இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை SMS வழியாக பெறுங்கள். type செய்யும்போது ON (one space)ஒரு இடம் விட்டு TNSCHOOLS (no space) இடமின்றி type செய்து அனுப்ப வேண்டும். அதாவது ON TNSCHOOLS என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு SMS ஐ அனுப்ப வேண்டும். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். தமிழக கல்வித் துறையின் தகவல்களை இலவசமாக உடனுக்குடன் SMS வழியாக பெறுங்கள்.
  • Tuesday, April 16, 2013

    பாரதிதாசன் பல்கலைகழகத்தில் வழங்கப்படும் M.Sc APPLIED MATHEMATICS, M.Sc APPLICABLE MATHEMATICS & M.Sc COMPUTER SCIENCE ஆகிய பட்ட படிப்புகள் M.Sc MATHS (கணிதம்) பட்ட படிப்பிற்கு இணையானவை என கருதியும் B.Sc சூழ்நிலை விலங்கியல் படிப்பு ,B.Sc விலங்கியல் படிப்பிற்கு இணை - அரசாணை வெளியீடு

    G.O Ms.No. 58 Dt : April 15, 2013 - Higher Education - Public Services Equivalence of Educational qualification - M,.Sc applied Mathematics and Computer Science awarded by Bharathidasan University as equivalent to M,.Sc Mathematics and B.Sc. Environmental Zoology awarded by Bharathidasan University as equivalent to B.Sc.Zoology -Recommendation of Equivalence Committee Orders CLICK HERE....

    No comments:

    Post a Comment